Vanliga Frågor » Är det farligt att bleka tänderna under graviditet?

Är det farligt att bleka tänderna under graviditet?

Gravid kvinna

Det finns inga studier som säger om det är farligt att bleka tänderna under graviditeten eller ej. Rekommendationen är därför att du inte använder dig av tandblekningspreparat när du är gravid. Likaså bör du även undvika att bleka dina tänder under tiden du ammar. Eftersom det inte gjorts några studier på hur foster och barn påverkas av tandblekning vid graviditet/amning, finns inga garantier för att de inte påverkas.

Riskfaktorn med att bleka tänderna skulle vara att något ämne från tandblekningen når barnet och som dessutom är skadligt. Det finns inga rapporter på att så är fallet och det finns heller inga dokumenterade fall där man anar att tandblekningen gjort någon skada.

Fram till 2012 innehöll nästan alla tandblekningsprodukter den aktiva blekningssubstansen väteperoxid. Väteperoxid har en frätande egenskap som gör emaljen tillfälligt mjukare och känsligare samt små frätskador på tandköttet vilket kan uppmärksammas som en irritation (biverkning).

Väteperoxid (H202) omvandlas dock till vatten och syre av sig själv. Denna process tar lite tid men för att väteperoxid teoretiskt ska kunna vara farligt för ett foster så måste det nå fostret innan det hunnit omvandlas. Det finns dock inga dokumenterade fall där man kunnat påvisa detta.

Sedan oktober 2012 får inte tandblekningsmedel som säljs direkt till konsumenter ha mer än 0,1% väteperoxid och det finns idag också produkter som är helt fria från peroxider. Tandläkare får dock använda blekmedel med upp till 6% väteperoxid.

Det kan även finnas andra ämnen i tandblekningar som kan vara skadliga. Det finns dock ingen forskning som tyder på det i dagsläget.

Vilka metoder är säkrast för fostret?

Om du vill bleka dina tänder under din graviditet eller under tiden du ammar så bör du välja de produkter som lämpar sig bäst för detta. Vanliga tandblekningskit där du använder tandskena och gel är det lätt att man sväljer en del av blekmedlet. Även om detta är helt ofarligt för en vuxen så är det här frågorna om fostret kan ta skada uppstår.

White Strips som är en tejpbit innehållande blekningsmedel är en bättre metod att använda sig av. Med den metoden kommer du inte att svälja några större mängder blekmedel.

Du kan också använda dig av en tandblekningspenna om du endast vill bleka enstaka tänder.

Du kan också i vår prisjämförelse av tandblekning kryssa i så du endast ser produkter som är helt fria från peroxider.

Vad säger läkarna?

Det finns ingen forskning som har kunnat påvisa att tandblekning är skadligt för fostret. Det finns heller ingen bra forskning som bevisar motsatsen. Eftersom så är fallet så kommer en bra läkare att avråda från tandblekning då det inte finns någon forskning som kan styrka hans argument.

En bra forskning på ämnet kommer förmodligen dröja då det hade behövts ett stort antal gravida kvinnor som bleker sina tänder under graviditeten och där en uppföljning på fostret görs långt efter födsel.

Det säkraste är att inte bleka alls, men om vi skulle basera valet på kvalificerade gissningar så finns det ingen anledning att tro att tandblekning skulle kunna skada fostret. Det är upp till den som bär fostret att göra bedömningen själv.

Gilla oss på Facebook